Världs kvinnokonferens i Aten 14 oktober, 2014

 

Världs kvinnokonferens utfördes i Aten den 14 oktober, 2014. Delegationer från olika länder presenterade sina åsikter.

2X9C8752_cutDen svenska delegationen
Sverige ses ofta som ett av de mest jämlika länderna i världen och en del av det är korrekt men vi har fortfarande en hel del utveckling att göra. Här presenterar vi fem interventioner i den svenska jämställdhetspolitiken som representeras av fem kvinnor i olika åldrar och ursprung. Vi beskriver situationen för unga kvinnor, minoritetskvinnor, ensamstående mödrar, våld mot kvinnor, mor och dotter och gamla fattiga pensionerade kvinnor.
”Inte unikt för en viss grupp kvinnor”
Mitt namn är Nura Osman Yare. Jag är 20 år gammal och jag studerar i ett vetenskapsprogram. Jag är en ung människorättsaktivist. Jag är ursprungligen från Somalia och nu bor i Sverige.
Jag kallar mig själv feminist och mina mål är ett rättvist och jämlikt samhälle där alla bidrar. Där kvinnor känner att de är en viktig del av det samhälle som de lever i och att de har samma rättigheter som män.
Den fråga som jag vill ta upp och betona i denna korta text är att vi ofta diskuterar att muslimska kvinnor är förtryckta eller att de inte får sina grundläggande mänskliga rättigheter. Om du ser förtrycket så är det för att vi lever i patriarkala samhällen där män vill ha kontroll över kvinnor, vilket inte är unikt för muslimska kvinnor, det gäller för alla kvinnor. Det spelar ingen roll om den kvinnan lever i ett land i tredje världen eller ett utvecklat land; kvinnor har inte helt uppnått sina mänskliga rättigheter på ett eller annat sätt. Det är sant att kvinnor i olika områden har olika hinder att övervinna. Det faktum att jag är en kvinna av olika ursprung, muslim och bär huvudduk får mig att känna bedömas i det samhälle som jag bor i för tillfället och känner bedömas av utseendet speciellt i första mötena och detta tryck jag känner är enorm att hantera. I den meningen har jag en annan typ av hinder att övervinna tillsammans med många andra muslimska unga kvinnor som skulle hålla med mig.
En viktig fråga är integrationen. Men då tror jag att det svenska samhället ska bli bättre på att möta muslimska kvinnor som bär slöja när de träffar andra kvinnor.
Det är inte så lätt att komma till ett samhälle och vara väl integrerat i det men det är definitivt inte något omöjligt att uppnå, vi måste mötas på halva vägen och att individer känner att alla känner att de har en viktig roll att spela. Många unga muslimska kvinnor måste bli inbjuden till olika kvinnoorganisationer eller olika andra sektorer och ta del av det som diskuteras och tillsammans hitta lösningar på olika problem i samhället. Om människor lära sig om varandras kulturer och traditioner våra möten kommer inte att vara så laddad.
Nationell land rapport om de svenska minoritets kvinnor genom organisationen romska tjejjouren
Land rapport av de svenska minoritets kvinnor. Mitt namn är Priscilla Schwartz och jag tillhör en av de fem ståtliga erkända minoriteterna i Sverige. Min grupp är kanske en av de mest utsatta och kära, romer och andra resenärers människor. Som du ser i mitt traditionell klänning jag är mycket utsatta. Även om det är bara 5 erkända minoriteter finns det en hel del andra grupper i vårt mångkulturella land Sverige som lever som minoriteter. En massa olika minoritetskvinnor som bär traditionella eller religiösa kläder ansikte daglig rasism.
Rasism har spridit sig över hela Europa som en aggressiv epidemi. Och över hela Europa som i Sverige har vi demokratiskt valda rasister som en del av vår regering. Detta skapar rädsla och anguishes i dessa minoritetskvinnor. Många kvinnor är rädda för att gå ut och som leder till isolering och depression bland dessa kvinnor. De varningsklockor ska ringa! I historien har vi redan inför vad som händer när rasism och nazism accepteras i till samhället. Förra gången detta happed i historien en miljon av mitt folk mördades bara på grund av sin etniska tillhörighet. Tystnad är en tyst acceptans av dessa befogenheter. Vi bör höja våra röster och låta världen veta att vi inte accepterar hatare och rasister. Rasistiska och nazister använder vår demokrati mot oss. Demokrati som är en av de vackraste sakerna som människan skapat i forntida Grekland hundratals år sedan så att alla skulle kunna ha en röst. Demokrati för mig och min organisation står för människors lika rättigheter och möjligheter för alla att vara med i samhället de lever i. Detta är något som rasistiska och nazistiska krafter är ett hot mot, inte något som de borde väljas in i! I min organisation arbetar vi mot dessa extrema krafter som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Det är viktigt att vi som kvinnor höja våra röster. Kvinnor har kämpat för sina rättigheter i tusentals år. Och det gör oss experter kämpa för våra rättigheter och göra våra röster hörda. Så låt oss igen höja våra röster och på alla sätt bekämpa rasism och nazistiska krafter som försöker förgifta vårt samhälle. Låt oss göra det till ett mål så våra länder blir säkra platser för alla kvinnor, barn och män oavsett deras religion, sexualitet, etnicitet eller ålder. Min organisation arbetar främst för rätten till roma och andra resenärers kvinnor. Vi arbetar mot rasism, hedersrelaterat våld, diskriminering och alla slags repression.We känner mig privilegierad att få denna möjlighet att göra vårt arbete känt internationellt här idag. Ingen kan ändra hela världen men tillsammans tror jag att vi kan förändra en hel massa saker till det bättre.

IMG_7873Ensamstående mödrars situation i Sverige, Emilie Mikkelson
Mitt namn är Emilie Mikkelson och jag är en ensamstående mamma med svenska och amerikanska ursprung som bor i Sverige. Även som Sverige arbetar aktivt för mer jämställdhet i föräldraskap är det smärtsamt uppenbart att arbetet fortskrider mycket, mycket långsamt och som en ensamstående mamma man missgynnas på flera nivåer, vilket ökar med antalet intersektion anslutningspunkter man har. Detta kan lätt ses när man tittar på för t.ex. kön, klass, etnicitet, inkomstnivå och utbildningsnivå. Jag vill synliggöra några av hur situationen är för ensamstående mödrar och deras barn, eftersom barnen är vår framtid och för att de ska leva i en jämlik värld vi måste börja med att skapa jämlikhet för sina mammor och pappor.
Barnens bostad med lägenhets levande föräldrar: Alternate bostad har blivit vanligare på senare år. Denna undersökning visar att 35 procent av barn, vars föräldrar inte bor tillsammans, bor växelvis hos sin mamma och sin pappa. Det är en kraftig ökning jämfört med 1980, då endast en procent av barn med varandra levande föräldrar bodde på detta sätt. Att växelvis boende har ökat kan vara ett tecken på ökad jämställdhet mellan fäder och mödrar. Att barnen bor växelvis lika mycket med sina föräldrar är vanligare om föräldrarna är födda i Sverige, och om båda föräldrarna har en hög utbildningsnivå och höga inkomster. Medan växelvis boende har ökat, är det fortfarande vanligare att barnen bor mest eller bara med sin mor, mer än hälften av barnen gör det jämfört med bara mindre än en av tio barn som bor mest eller bara med sin far.
Föräldrar kan få barnbidrag från Försäkringskassan om den förälder som ska betala underhållsbidrag inte betalar eller betalar ett belopp som är lägre än 1 273 kronor (ca. 135 Euro) per månad. Dagens barn stöd är maximalt 1273 kronor. Vid introduktionen 1997, uppgick stödet till högst SEK 1173. Den ansvariga föräldern ska helt eller delvis återbetala underhållsbidrag till Försäkringskassan. En tredjedel har själva kommit överens om en lämplig mängd. Cirka 4 procent har listat ut ett belopp med Försäkringskassan beräkningsverktyg.
Under 2010 Försäkringskassan (Försäkringskassan) genomförde en studie bland varandra levande föräldrar. En av studiens slutsatser där att Försäkringskassan underhållsbidrag nivån var starkt normerande även bland de föräldrar som tar hand om barnet stöd utan Försäkringskassan inblandning. 42 procent av papporna och 4 procent av mödrarna säger att de betalar underhållsbidrag. Barnet stödnivån ofta utgår från Försäkringskassan nivå underhållsbidrag, 1 273 kronor per månad. Över hälften av föräldrarna uppger att de har samma mängd underhållsbidrag via Försäkringskassan. Resultaten visar att det finns en relativt svag koppling mellan barnet support-betalande förälderns inkomst och storleken på barnstöd. Stöd barn storlek bör beräknas utifrån barnets behov och föräldrarnas ekonomiska situation. Föräldrar bör själva komma överens om underhållsbidrag storlek.
För kostnader utöver vad som omfattas av underhållsbidrag, en majoritet (4/5) svarade att den andra föräldern inte betalar för mer kostnader för barnet än vad som omfattas av barnbidrag. Endast omkring en tiondel får stöd barnet svarar att den andra föräldern gör. Drygt hälften av de som svarade att den andra föräldern är oftast bär mer kostnader, visar att den andra föräldern har en tendens att stå för 400 miljoner kronor (42 euro) eller mindre per månad. Knappt hälften svarade att den andra föräldern svarar oftast mer än 400 kronor i kostnader. De som brukar stå för merkostnader är de som har barnet boende hos dem alla eller större delen av tiden.
Under det senaste året, tog mammorna ut 75 procent av dagarna i föräldraförsäkringen och pappor 25 procent.
Livsrum: Ensamstående mammor lever lika trångt som de var på 1970-talet. Endast 17 procent av dem har en hög rymdstandard, jämfört med 45 procent av hela befolkningen. Det visade i ULF (SLC) utförs under åren 2006-07.
Våld: Cirka 10 procent av ensamstående mammor har blivit utsatta för våld eller hot i sina egna hem under de senaste tolv månaderna, uppgifter 2004-05
Arbetsförhållanden: Av de anställda, nästan 40 procent av kvinnorna och 10 procent av män arbetar deltid. De ensamstående mödrar som har barn som bor med dem under hela eller större delen av tiden riskerar i högre grad än andra föräldrar olika former av utsatthet. De är anställda till en lägre utsträckning och har oftare ekonomiska problem. Många mammor beskriver en svår ekonomisk situation.
Sammanfattningsvis; även om växelvis boende för barn har ökat vilket är ett möjligt tecken på ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i detta avseende, fortfarande mer än hälften av barnen bor mestadels eller enbart med sin mamma i stället omväxlande mellan föräldrarna. 42% av papporna betalar underhåll till barn och de flesta av dem att betala samma belopp som det minimum som fastställts av socialförsäkringsorgan som endast har höjts med 100SEK sedan introduktionen 1997. 4/5 av dem som betalar underhållsbidrag betalar inte något extra, och de som inte gör de flesta inte betala mer än 400kr / månad. Den tyngsta delen av extra kostnader innehas av dem som har barn med dem för det mesta dvs mödrarna, som också oftare arbetslösa eller arbetar deltid och löper större risk för utsatthet samt våld och hot i sitt eget hem.

10154474_10202649539950062_7660392853028958041_nRelationer mellan mödrar och döttrar. Zehliha Dagli
Genom att stärka relationen mellan mödrar och döttrar som vi kan förhindra hedersmord. Traditionen av hedersmord har varat under lång tid. De som bromsar äran koderna i familjen värnar denna tradition är isolerade från familjen. Den roll som mödrar är centrala i detta. De flesta av mödrarna i traditionella familjer som utövar hederskoder lever hela sitt liv i systemet. Mödrarna beskylls om deras döttrar bryter koderna. De anklagas för att misslyckas i socialiseringen av sina döttrar. Att rädda sina egna liv de ofta ignorerar kollektiv bestraffning och bli ännu mer dominant och auktoritär mot sina barn. När det kommer till mödrarnas påverkan av straffet, är deras roll marginaliserad. Kollektivet främja hårdare regler och tvinga mammor att straffa sina barn ännu tuffare. Om mammorna ta ställning mot och stoppa order från den manliga kollektiv det skulle förhindra många hedersmord.
Bruket av heder och skam tradition är problemen i detta sammanhang. I traditionella familjer fäderna är cheferna för familjerna om de ofta är frånvarande i det vanliga familjelivet. Chefen för familjen är beslutsfattaren och göra reglerna. Reglerna sätts i praktiken av de mödrar som tillbringar tid med sina barn. Om mödrarna hade medvetenhet om barns rättigheter som de skulle kunna organisera och protestera mot traditionen. Den okunskap och rädsla för att göra intrång i effekterna av religion och tradition konserv diskriminering av flickor och kvinnor. Hedersbrott är kollektiv och detta gör dem svåra att döma. Min övertygelse är att om vi förbättrar relationerna mellan mor och dotter många brott skulle kunna förebyggas. När ett barn förlorar sin anslutning till sin mor hon förlorar också sin anslutning till sina syskon och få känslomässiga skador. Det är mycket viktigt att bygga om kapaciteten hos mödrar som bor i traditionell miljö och bryta den patriarkala dominans.

2X9C8636Våld mot kvinnor i Sverige. Maria Hagberg
Sista året runt 27000 fall av våld mot kvinnor har rapporterats till polismyndigheten, omkring 6000 fall av våldtäkt och runt 17 kvinnor mördades av våld i nära relationer. Den EU-undersökning förra året visade att kvinnor i de nordiska länderna, Sverige inkluderat, var måltavla för våld främst i Europa. Men då måste vi också konstatera att kvinnorna i de nordiska länderna är ute på arbetsmarknaden i högre takt än många andra länder och lagstiftningen om våld i nära relationer är bred i dessa länder. De är väl medvetna om att de kan rapportera och även få skydd även om de inte uppfyllt ännu.
Sverige har en fyrtio år gammal frivillig husrum rörelse och omkring två hundra härbärgen för misshandlade kvinnor och barn spridda över hela landet som ett resultat av den andra feministiska vågen. Två hundra år av fred i Sverige har begränsat de gamla ”religiösa lagar” och gjorde Sverige det mest sekulariserade landet i världen, vilket innebär separerade religionen från lagstiftningen och konstitutionen. Mycket viktigt för kvinnors rörelse att kämpa för. Jo de siffror om rapportering våldet har fortfarande en fyra gånger högre täckt takt och därmed regeringen de senaste åren har gett krav till myndigheterna att ställa förmodade offer, kunder och patienter om våld i syfte att upptäcka våld i nära relationer.
Riksdagen har stärkt lagstiftning när det gäller barnäktenskap och tvångsäktenskap och inkluderar även brott som begåtts utomlands. Kvinnlig könsstympning har uppmärksammat det senaste året 2014 och nu offren erbjuds hjälp. Lagen mot den har varit aktiv sedan 1982 men knappast någon har åtalats, även om det är utbredd bland vissa kvinnliga invandrargrupper. En enorm förhindra arbetet har påbörjats i många regioner i Sverige och aktörer sjukvårds är inblandade.
När det kommer till våldtäkt, har en rörelse startades av unga flickor i Sverige blivit mycket framgångsrika och det är nu en etablerad rörelse som kallas ”Fatta!”, Som betyder ”Fånga On!” Rörelsen spred också budskapet från tatueringar och armband för att visa en stöd. De arbetar för en förändring i lagstiftningen för att gynna kvinnor, inte minst, unga kvinnor som utsatts för våldtäkt i samhället. Vi har lagstiftning mot sexköpare sedan 1999. De resurser för att förebygga är mycket begränsade och fortfarande mycket få skyddsrum finns för prostituerade eller offer för människohandel.
De statliga krav för att förhindra alla typer av patriarkalt våld är mycket viktiga och har varit en Priory av regeringen omedvetna om politiskt engagemang hittills. Arbetet mot våld mot kvinnor är i FN CEDAW och FN DEVAW och även i den statliga jämställdhetspolitiken som den fjärde jämställdhetsmålet ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra”. Som ni ser har vi fortfarande en hel del arbete att göra i Sverige när det gäller våld mot kvinnor, behövs en internationell rörelse.

2X9C8186Äldre kvinnor diskrimineras i ”lika” Sverige. Inger Stark
Sverige har under en lång tids varelse ses som ursprunget till jämlikhet på jorden. Det kan tyckas vara, men om du skrapa på ytan den avslöjar dåliga fula fläckar. Ställen tillfälligt dolt av en retorik jämställdhetspolitiken. Vi har fortfarande en lång väg att gå i Sverige.
Jag kommer att fokusera på kvinnliga pensionärer i min text. Eftersom den politiska överenskommelsen 19 om pensioner mellan konservativa och socialdemokrater i Sverige andelen fattiga pensionärer har ökat katastrofalt, är den största delen kvinnor. De har arbetat, ofta deltid, att ta hand om hem och familj höjde barnen och bortskämda mannen och efter att de belönas med fattigdom. En stor mängd av dessa kvinnor måste be om hjälp för sina leveranser från socialtjänsten. Det är skamligt för en så kallad jämställda land.
I utredningen av ett nytt pensionssystem en politiker Ulla Hoffman deltog från Svenska vänsterpartiet. Det var uppenbart för henne vem skulle förlora i förslaget och som skulle vinna i förslaget. Mellersta och övre klassen män var vinnarna. De flesta av kvinnorna var förlorare. Ms Hoffman gjorde en reservation till förslaget och den svenska vänsterpartiet är inte en del av den nu existerande avtalet och när jag är medlem i detta parti jag är stolt över det. Vi är fria att agera och protestera.
Innan det senaste valet i Sverige 2014 Gamla kvinnor Patrol skapades i mitt parti. Frågan om pensioner och särskilt det faktum att kvinnor var förlorare i detta avtal inte var en prioriterad fråga i valrörelsen eller de före detta valkampanjen. Vi var en grupp äldre kvinnor i partiet som ville sätta uppmärksamma denna viktiga fråga igen. Vi var aktivister under valkampanjen, spred flygblad och sjöng i kampanj ställen. I november gjorde vi en flash mob i tunnelbanan. Vi sjöng en kritisk låt och satte den på YouTube och det blev väldigt lyckat. Följande upp filmen skapades i Lucia traditionell sed i Sverige var också en succé. Under vintern och våren kommer vi att fortsätta. Varje tillfälle att sätta ljus på detta hårt fråga vi kommer att vara där och störa varje kongress i partiet. Vänsterpartiet måste lyssna på oss gamla kvinnor!

Comments are closed