Svårt ekonomiskt läge för tjejjourerna

 SVT

Svårt ekonomiskt läge för tjejjourerna Foto: SVT

Både i Örebro och övriga landet söker fler tjejer än någonsin stöd hos tjejjourerna, och många jourer har svårt med ekonomin. Men nu kan det bli ändring på det.

På Örebro tjejjour, som jobbar ideellt med samtalsstöd till tjejer som mår dåligt, läggs många timmar på att söka pengar till föreningen. Och man vet aldrig om man kommer få några.

– Det påverkar oss på det sättet att vi inte kan planera långsiktigt hur vi vill kvalitetssäkra jouren, vilka utbildningar vi kan tänkas gå på och vad vi helt enkelt kan genomföra, säger Kristin Gager, ordförande för jouren i Örebro.

Men Örebro tjejjour har tur för föreningsstödet från kommunen täcker en del av utgifterna. Men de flesta jourerna i landet står helt utan stabil finansiering.

– Jag tycker så klart att det är tråkigt för jag vet att tjejjourerna gör ett fantastiskt jobb och jag vet att vi behövs. Det ser man tydligt på ökningen av stödkontakter, alltså finns ett behov av att vi är verksamma. Då tycker jag att det är synd att vissa jourer kan behöva läggas ner för att de inte får ekonomiskt stöd.

Men nu kan en förbättring vara på gång. I vårbudgeten föreslår regeringen att man satsar totalt 325 miljoner under resten av mandatperioden på kvinno- och tjejjourerna.

– Det är helt enkelt viktigt därför att tyvärr så har vi fortfarande höga nivåer av våld mot kvinnor i samhället. Och vi behöver både jobba med att få ner de här nivåerna och vi måste jobba med attityder och förebyggande insatser så att pojkar, män och de kvinnor som utövar våld inte gör det, säger Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Comments are closed