Fredsplattformen

FREDSPLATTFORMEN
Om Fredsplattformen:
Fredsplattformen är en sammanslutning av organisationer och individer som enats för att verka för fred i Turkiet. Plattformen strävar efter att spegla den mångfald av etniska, religiösa och politiska identiteter som är Anatoliens sanna kännetecken. Plattformen bjuder in alla vänner av fred att delta i och stötta vårt arbete.
Valresultatet den 7 juni 2015 var en hoppingivande utveckling för Turkiets framtid. Tron på ett mer demokratiskt, jämlikt och fritt Turkiet var oss alla närmare än någonsin. Ett historiskt ögonblick för Turkiets parlament som därmed representerade samtliga folkgrupper samtidigt som aldrig skådat lika många kvinnliga ledamöter. Ett historiskt steg i rätt riktning mot en fredlig samvaro mellan hela Turkiets befolkning samt med landets grannfolk.
I dag är vi ofrivilliga åskådare till ett sabotage av demokratin och de historiska stegen för fred och jämlikhet motarbetas av presidenten då de inte tilltalar Erdogans egna intressen. Den turkiska staten har med ledning av presidenten, ensidigt avslutat ett treårigt eldupphör och fredsinitiativ med den kurdiska gerillan. Detta har utsatt befolkningen för ett svårt lidande. Befolkningen i de östra delarna av landet utsätts för terror med stöd av polis, militär och specialstyrkor. Kurdiska barn och ungdomar har mördats av prickskyttar i staden Cizre. Stora städer i östra Turkiet är belägrade och det råder utegångsförbud samtidigt som föräldrar till offren har tvingats bevara sina barns livlösa kroppar i frysen för att motverka förruttnelse. I västra Turkiet har extremnationalister gett sig ut på gator och torg på jakt efter kurder. Hundratals HDP-lokaler har utsatts för attacker. Hundratals affärer tillhörande kurdiska affärsidkare har vandaliserats och bränts ned. Nationalism, sekterism och rasism har antänts på nytt efter medvetna provokationer från Erdogan och hans regim. Turkiet kränker mänskliga rättigheter och massgrymheter, etnisk rensning och isolering är en del av auktoritetens agerande.
Vi säger Nej till Erdogans krig! Vi kräver att angreppen upphör omgående. Vi kräver att parterna i fredssamtalen återgår till samtalsbordet och upprätthåller de avtal som fanns innan.
Vi har bildat Fredsplattformen för att motarbeta den utveckling som råder. Ett samarbete och stöd tillsammans med människor och civilsamhällesorganisationer som önskar fred i Turkiet är vår målsättning. Sverige som en del av det internationella samfundet har ett ansvar att agera i enlighet med FN-stadgan. Vi uppmanar att Sveriges riksdagsledamöter, Svenska utrikesdelegationen, Sveriges EU- representanter och att det internationella samfundet ser

över auktoritetens agerande, samt uppmanar Turkiet att följa de internationella riktlinjer som är uppsatta och på så vis ordna fred. På följande sida presenteras de föreningar som medverkar till fredsprocessen.

FREDSPLATTFORMEN
Medverkande:
Folkens Solidaritet och kultur förening
Kurdiska demokratiska samhällscentret
Alevitiska Riksförbundet
Mesopotamiens kultur- och solidaritetsförening
Mukavemet
Amara
Kvinnornas fredsinitiativ
Kibele

Kontakt:
Menekse Mermer: 076- 122 51 18
Basar Gerecci: 076- 421 81 57
Email: fredsplattformen@gmail.com

Comments are closed